Les imatges digitals es poden guardar en diferents formats . Cada un es correspon amb una extensió específica de l'arxiu que el conté . Els més utilitzats en l'actualitat són : BMP , GIF , JPG , TIF i PNG .

BMP ( Bitmap = Mapa de bits )

Ha estat molt utilitzat perquè va ser desenvolupat per a aplicacions Windows.

La imatge es forma mitjançant una graella de píxels .

El format BMP no pateix pèrdues de qualitat i per tant resulta adequat per guardar imatges que es volen manipular posteriorment .

Avantatge : Guarda gran quantitat d'informació de la imatge .

Inconvenient : L'arxiu té una mida molt gran.

GIF ( Graphics Interchange Format = Format d'Intercanvi Gràfic )

Ha estat dissenyat específicament per comprimir imatges digitals .

Redueix la paleta de colors a 256 colors com a màxim ( profunditat de color de 8 bits ) .

Admet gammes de menor nombre de colors i això permet optimitzar la mida del fitxer que conté la imatge .

Avantatge : És un format idoni per publicar dibuixos a la web .

Inconvenient : No és recomanable per fotografies de certa qualitat ni originals ja que el color real o veritable utilitza una paleta de més de 256 colors .

JPG - JPEG ( Joint Photographic Experts Group = Grup d'Experts Fotogràfics Units )

A diferència del format GIF , admet una paleta de fins a 16 milions de colors .

És el format més comú juntament amb el GIF per publicar imatges a la web .

La compressió JPEG pot suposar certa pèrdua de qualitat en la imatge . En la majoria dels casos aquesta pèrdua es pot assumir perquè permet reduir la mida del fitxer i la seva visualització és acceptable . És recomanable utilitzar una qualitat de l' 60-90 % de l'original .

Cada vegada que es modifica i guarda un arxiu JPEG , es pot perdre una mica de la seva qualitat si es defineix cert factor de compressió .

Les càmeres digitals solen emmagatzemar directament les imatges en format JPEG amb màxima qualitat i sense compressió .

Avantatge : És ideal per publicar fotografies a la web sempre i quan es configuren adequadament dimensions i compressió .

Inconvenient : Si es defineix un factor de compressió es perd qualitat . Per aquest motiu no és recomanable per arxivar originals .

TIF - TIFF ( Tagged Image File Format = Format de Arxiu d'Imatge Etiquetada )

 Emmagatzema imatges d'una qualitat excel · lent.

Utilitza qualsevol profunditat de color d'1 a 32 bits .

És el format ideal per editar o imprimir una imatge .

Avantatge : És ideal per arxivar fitxers originals .

Inconvenient : Produeix arxius molt grans .

PNG ( Portable Network Graphic = Gràfic portable per a la xarxa )

 És un format de recent difusió alternatiu al GIF .

Té una taxa de compressió superior al format GIF ( +10 % )

Admet la possibilitat d'emprar un nombre de colors superior als 256 que imposa el GIF .

A causa del seu recent aparició només és suportat en navegadors moderns com IE 4 o superior .

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada